Works Art Call Us  1  2  3  4  5
 

【刺青】

我是遠古的青光
潛藏在靈魂的衣上
幾度憂傷 幾度迷茫 幾度妄想
皆隨歲月 醞釀 醞釀 穿越時空的惘
敲毀封建的牆
不再黯淡 不再流亡
樂在驚駭的空間裡
盡情地 揮灑 自由地 蕩漾

當您

不再憂傷  不再迷茫  不再妄想

我就是您美麗的另類瘋狂